Wycinka 8 drzew drzew na cmentarzu parfialnym
pielęgnacja 2 drzew przy budynku kościoła
w Sokołowie Małopolskim
z zastosowaniem technik alpinistycznych
PARAFIA RZYMSKO KATOLICKA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM 
SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI 
(podkarpackie   )

wycinka drzew Sokołów Małopolski
wycinki drzew Sokołów Małopolski
ścinanie drzew Sokołów Małopolski
pielęgnacja zieleni Sokołów Małopolski
pielęgnacja drzew Sokołów Małopolski