Wycinka 150 drzewa drzew przy drodze do Krynicy 
pod budowę mostu objazdowego 
na zlecenie firmy Mosty Chrzanów
Frycowa Gmina Nawojowa 
Małopolskie 
wycinka drzew Frycowa gmina Nawojowa
wycinanie drzew Frycowa gmina Nawojowa
pielęgnacja drzew Frycowa gmina Nawojowa