Wycinka  drzewa na cmentrzu w Barcicach  
pielęgnacja trzech drzew na cmentrzu w Piwnicznej-Zdroju
wycinka trzech drzew na cmentrzu w Piwnicznej-Zdroju
z zastosowaniem technik alpinistycznych
ADMINISTRATOR CMENTARZA W BARCICACH  I PIWNICZNEJ ZDROJU
BARCICE  PIWNICZNA ZDRÓJ 
(małopolskie  )

 

wycinka drzew Barcice gmina Stary Sącz
wycinki drzew Barcice gmina Stary Sącz
ścinanie drzew Barcice gmina Stary Sącz
pielęgnacja zieleni Barcice gmina Stary Sącz
pielęgnacja drzew Barcice gmina Stary Sącz